Šlechtitelský chov plemene Texel "uznán v roce 1993"

Pro chovatele - Ovce - chovatelské pomůcky


Ovce - chovatelské pomůcky IX. Hygiena

12.2.2016

  Chovatelské pomůcky Pro zajištění hygieny v chovu ovcí   Termín hygiena se používá pro jakoukoli činnost nebo opatření, vedoucí k úplnému nebo částečnému omezení škodlivého působení mikroorganizmů (plísní, kvasinek, baktérií, virů atd.). Zahrnuje však nejen hubení choroboplodných zárodků (dezinfekci), ale i hubení živočichů, kteří choroboplodné zárodky přenášejí, nebo vytvářejí podmínky pro jejich šíření – tedy hmyzu (pak mluvíme o dezinsekci,) nebo hlodavců (pak mluvíme o deratizaci). Pomůcky pro de ...

více zde

Ovce - chovatelské pomůcky VIII. Napajedla a napaječky

12.2.2016

Ovce - chovatelské pomůcky VIII. Napajedla a napáječky     Voda je jednou z nejdůležitějších potřeb zvířat. Hygienickou kvalitu vody v chovu ovcí a koz je třeba mít na paměti hlavně tam, kde jsou na pastvině umístěna napajedla s volnou hladinou. Avšak i v napáječkách, ať již jsou na pastvině nebo v ovčíně, by měla mít voda požadovanou kvalitu. Voda v napajedle nebo v napáječce znečištěná například výkaly je zdrojem šíření nákaz, zejména u jehňat a kůzlat (hrozí především kokcidióza). Napáječ ...

více zde

Ovce - chovatelské pomůcky VII. Vybavení na pastvě

12.2.2016

Ovce - chovatelské pomůcky VII. Zajištění pohody zvířat na pastvině                     Jestliže venkovní prostředí na pastvině nebo ve výběhu nemůže dostatečně uspokojit základní potřeby zvířat a jejich obsluhy, je nutné zajistit jim přiměřenou ochranu ve formě krytů, ochranných přístřešků nebo dočasného ustájení. Sezónní ochranné prvky jako drbadla, stíniště, větrolamy, přístřešky nebo krytá příkrmiště je možné konstruovat jako přemíst ...

více zde

Ovce - chovatelské pomůcky VI. Zařízení pro manipulaci

12.2.2016

Ovce - chovatelské pomůcky VI. Zařízení pro manipulaci se zvířaty   Zvířata trvale umístěná ve velkém oplůtku se velmi špatně na pastvině chytají. Pokud nemá ošetřovatel ovcí dobře vycvičeného psa, který dokáže ze stáda oddělit jednu vybranou ovci nebo dokonce celou skupinu vybraných ovcí, bývá pro něj někdy problémem přiblížit se k nim tak blízko, aby mohl alespoň přečíst číslo na ušní známce.   Dobře vycvičený pes dokáže ovce dlouhodobě udržet v těsné blízkosti člověka. Pro něj pak nebývá pro ...

více zde

Ovce - chovatelské pomůcky V. Současné technologie

12.2.2016

Současné technologie chovu ovcí v ČR   Současné možnosti odbytu a ceny ovčích výrobků jsou z různých důvodů pro většinu zemědělských podniků spíše omezené. Tomu mnohdy odpovídají i způsoby chovu a využití chovatelských pomůcek. Za posledních patnáct let se systémy chovu ovcí u nás téměř od základů změnily. Z typicky karpatského chovu ovcí vlnařského a mléčného typu  se přešlo na anglosaský či novozélandský oplůtkový chov ovcí masného nebo kombinovaného typu, navíc často s tím, že se ovce v zimním ob ...

více zde

Ovce - chovatelské pomůcky IV. Branky a brány

12.2.2016

Ovce - chovatelské pomůcky IV. Branky a brány v ohrazení pro ovce   Průchody a průjezdy jsou běžnou součástí plotů pro ovce. Lze je dělit podle toho, pro koho nebo pro co jsou určeny (pro zvířata, lidi, techniku), a dále podle toho, jakou mají konstrukci (například branky, závory, bariérové průchody, žebřiny). Branky lze dále dělit na dřevěné či kovové, pružinové či pletivové, většinou bývají kombinované, například dřevěný rám a v něm pletivo. Významným kritériem je i to, zda jsou pod elektrickým proudem nebo ne. & ...

více zde

Ovce - chovatelské pomůcky III. Elektrické ohradníky

12.2.2016

Ovce - chovatelské pomůcky III.   Elektrické oplocení   Ještě před zahájením stavby elektrického oplocení je třeba si dobře promyslet zda stavět stabilní (stálou) nebo mobilní ohradu, kolik bude mít ohrada rohů a vchodů, na jakou stranu a jak se budou otvírat vrata, jaká bude rozteč mezi kůly, jaké vodiče a izolátory použít. Je třeba dobře zvolit zdroj elektrické energie, sladit jeho sílu s odporem, který oplocení klade. Přihlédnout by se mělo zejména k podmínkám terénu i k předpokládané výšce porostu (a to nej ...

více zde

Ovce - chovatelské pomůcky II. Stabilní ohrady

12.2.2016

Ovce - chovatelské pomůcky II.   V celosvětovém měřítku jsou známy rozličné systémy chovu ovcí, které se liší především ve využití technického vybavení, resp. chovatelských pomůcek. Tyto rozdíly mají vždy své opodstatnění. Všechna zařízení však musí svojí funkcí, konstrukcí a technickou úpravou umožňovat volný a bezpečný pohyb zvířat a manipulaci s nimi.   Stabilní neelektrické oplocení   Neelektrické oplocení se většinou staví tak, aby vydrželo dlouhou dobu. Může mít několik variant. Běžn ...

více zde

Ovce - chovatelské pomůcky I. Areály

12.2.2016

Ovce - chovatelské pomůcky I.   Pastevní areály   V celosvětovém měřítku jsou známy rozličné systémy chovu ovcí, které se liší především ve využití technického vybavení, resp. chovatelských pomůcek. Tyto rozdíly mají vždy své opodstatnění. Všechna zařízení však musí svojí funkcí, konstrukcí a technickou úpravou umožňovat volný a bezpečný pohyb zvířat a manipulaci s nimi.   Pozemky Základním předpokladem, dá se říci i nutnou podmínkou, k tomu, aby někdo mohl chovat ovce, je mít k d ...

více zde

Šlechtitelský chov plemene Texel
Chovatelské centrum Fitmin
Dibaq a.s.
Helvíkovice 90
564 01 Žamberk


tel.: +420 777 552 240
email: salomoun@dibaq.cz
www: www.texel.cz